De flesta hade ingen psykisk sjukdom tidigare och blev psykotiska veckor efter att ha fått covidviruset.

Liknande fall förväntas förbli sällsynta men rapporteras över hela världen.

Läs mer i The New York Times.