Caroline Nilsson

Nu känns det som uppförsbacke kan jag tycka ibland.

Jag syftar på pandemin.

Nu när man börjar skönja ljuset i tunneln det vill säga att vaccinet är i gång kan det kännas ännu segare.

Man kan nämligen lätt bli mer otålig när man ser att det ljusnar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Psykisk sjukdom hos de äldre har sannolikt bidragit till en högre dödlighet hos många med coronasmitta, skriver flera läkare.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Jimmie Trevett

Ensamheten och bristen på sociala sammanhang börjar verkligen att nöta på många av oss.

Mer än ett år in på coronapandemin har tiden av social distansering börjat ta ut sin rätt.

Oro, ångest, ensamhet och sömnsvårigheter är mer utbredda bland befolkningen i stort, det visar bland annat en studie från Uppsala universitet.

Likaså tror jag att människor känner mer depressiva känslor och ensamhetskänslor med paranoida inslag.

Läs mer i RSMHBloggen.

Efter hög ålder ger schizofreni störst risk att dö i covid-19.

Risken är större är större än för hjärt, lung och njursjukdom.

Det kan vara defekter i infektionsförsvaret, men också övervikt och diabetes.

Läs mer hos USNews.

Risken att dö i covid-19 är fyra gånger större för de i åldersgruppen 60–79 år med svår psykisk sjukdom än för andra i samma ålder.

Läs mer i Dagens Medicin.

 Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH

Ny forskning visar att risken att dö i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom.

Därför måste denna grupp prioriteras vid vaccineringen menar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

– Det är inte rimligt att personer som redan är svårt drabbade av psykisk sjukdom ska löpa mycket större risk att dö.

Samhället kan stoppa detta genom att låta dem gå före i kön, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

Läs mer hos RSMH.

Det är en skam att psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av kroppslig sjukdom.

Läs med i Ölandsbladet.