Caroline Nilsson

Just nu känns det mesta i världen upp & ner, annorlunda och ovisst och vi vet inte när och hur det slutar.

Men en sak som är precis som vanligt är att våren är på väg i vårt land och idag blir det sommartid och dags att ställa fram klockan igen. 

I Skåne där jag bor har vi haft solsken fem dagar i rad och det skapar någon slags normalitet mitt i all ovisshet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Jag skriver till er från mitt hus på Gotland efter att ha spenderat närmare två veckor på ön.

Det är en lite annorlunda tillvaro för mig som brukar vara ute mycket i samhället som förbundsordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

Men jag är inte ensam om min situation. Vi befinner oss alla i en ny och ovan tillvaro med en osäkerhet inför att ingen vet hur länge spridningen av coronaviruset kommer att pågå eller exakt vilka åtgärder som kommer att vidtas i samhället framöver.

Läs mer i RSMHBloggen.

Var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Det gäller både i föreningen och privat.

Tillhör du en av de grupper som riskerar bli väldigt sjuka av coronaviruset rekommenderar vi dig att stanna hemma.

Exakt vilka som tillhör riskgrupper är inte helt klarlagt, men en stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Läs mer hos RSMH.

Fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av behandlingen vid psykossjukdom. Det är målet med en satsning på hälsoteam inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Efter årsskiftet utökas satsningen på hälsoteam inom psykosvården på Akademiska sjukhuset.

Målet är att inspirera till goda levnadsvanor och förbättra den kroppsliga hälsan hos patienter med psykos eller schizofreni, men också att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av behandlingen.

På sikt kan även patienter med andra svåra psykiska sjukdomar komma att omfattas.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Det är positivt med den tydliga ambitionen med snabb information kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Funktionsrätt Sverige vill dock poängtera nödvändigheten av att regeringen och ansvariga myndigheter ser till att alla grupper i samhället nås av den viktiga informationen.

Läs mer hos PressMachine.

Den förväntade livslängden hos personer med schizofreni eller annan psykotisk störning är så mycket som 15–20 år kortare än hos övriga befolkningen.

Det beror i första hand på att hjärt-kärlsjukdomar är så mycket vanligare i denna grupp.

Läs mer hos forskning.se.