Plötsligt är riskerna med isolering och ökad psykisk ohälsa på allas läppar.

Men hur påverkar coronapandemin de som redan innan var psykiskt sköra?

Och vad händer med de nya psykiatripatienter som pandemin skapar?

Läs mer hos RSMH.

Elin Engström

Inte på länge har jag känt mig så upprymd som sedan jag bröt foten för drygt en vecka sedan.

Det var på måndagskvällen och jag spelade badminton en kort stund med min dotter.

Vi var hemma på vår gata och jag hade inte rätt skor. Det var lågskor, i och för sig foträta, men inga träningsskor och jag trampade snett förmodligen i rännstenen som går i en cirkel mellan huskropparna.

Läs mer i RSMHBloggen.

De nära 5,5 miljarder som avsatts för förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning under pandemin kommer att räcka längre än regeringen beräknat.

Det visar Funktionsrätt Sveriges Novus-enkät. ”Det ekonomiska utrymmet måste nu komma de människor tillgodo, som stannat hemma sedan i mars för att de själva eller en närstående tillhör en uppenbar riskgrupp”, säger Elisabet Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

 

Effekter av Covid-19-pandemin hos personer med psykiatriska symptom är en enkätundersökning av Karolinska Institutet, som kan besvaras på nätet.

Enkäten skall besvaras en gång i månaden under ett år,

Besvara enkäten här. Tack krokus för tipset!

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits?

Dessa frågor ställer Funktionsrätt Sverige tillsammans med 24 andra organisationer idag i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Jimmie Trevett

Nu har vi levt ett antal månader med coronapandemin.

Aldrig i modern tid har vi behövt gå igenom en liknande kris.

Pandemin har verkligen påverkat Sverige och hela världen med stora dödstal och ekonomisk härdsmälta i dess spår.

Läs mer i RSMHBloggen.