Fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av behandlingen vid psykossjukdom. Det är målet med en satsning på hälsoteam inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Efter årsskiftet utökas satsningen på hälsoteam inom psykosvården på Akademiska sjukhuset.

Målet är att inspirera till goda levnadsvanor och förbättra den kroppsliga hälsan hos patienter med psykos eller schizofreni, men också att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av behandlingen.

På sikt kan även patienter med andra svåra psykiska sjukdomar komma att omfattas.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Den förväntade livslängden hos personer med schizofreni eller annan psykotisk störning är så mycket som 15–20 år kortare än hos övriga befolkningen.

Det beror i första hand på att hjärt-kärlsjukdomar är så mycket vanligare i denna grupp.

Läs mer hos forskning.se.

Han hade bott hela sitt liv i USA och hade både diabetes och schizofreni.

41-årige Jimmy Aldaouds död i Irak skapar debatt.

Läs mer i Dagen.

Det skriver riksdagsledamöter Bengt Eliasson och Lina Nordquist.

Nästan varannan man och var tredje kvinna med funktionsnedsättning upplever sig ha ett dåligt allmänt hälsotillstånd.

Enligt Folkhälsoinstitutet kan ohälsan minska med en tredjedel om individen får:

  • Tryggare och stabilare ekonomi.
  • Ökat socialt deltagandet.
  • Motverka överviktsproblem.
  • Allmänt bättre bemötande av sjukvården.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Professor Ulrik Fredrik Malt

Den genomsnittliga livslängden för norrmän med schizofrena störningar är 62 år.

Om du också har ett narkotikaproblem, är det nere i 47 år.

- Det är dock inte prioriterat i hälsovården. Det är svårt att förstå, säger Professor Ulrik Fredrik Malt i psykiatrisk forskning.

Läs mer hos forskning.no

En engelsk studie STEPWISE, som syftade till att minska dödligheten vid psykossjukdom genom att reducera vikten med livsstisförändringar och utbildning under ett år misslyckades med att reducera vikten mer än kontrollgruppen.

Inte heller fanns starka bevis för förbättrad metabolrisk och psykisk hälsa.

Deltagarna gillade studien och engagemanget och möjligheten, som gavs att träffa andra.

Läs mer hos The Mental Elf.