Lotta Wendel är jurist och forskare vid universitetet i Malmö. Hon disputerar den 11 oktober. 

Många av de standardiserade vårdplaner som används för att samordna vården för personer som omhändertagits i den psykiatriska tvångsvården riskerar att urholka deras rättssäkerhet, visar ny forskning.

Läs mer i VårdFokus.