Det har under femtio års tid funnits en konflikt om sinnessjukdomen schizofreni skall behandlas med medicinska metoder; eller med, som psykiatern Bror Gadelius skriver på 1930-talet, med den katolska biktmetoden psykoanalys.

Konfliktens konsekvenser har jag redovisat med vetenskapliga metoder.

Och med mig har det gått lika illa; precis lika illa som det har gått för alla andra som står upp för sina vetenskapliga resultats.

Men värst har det gått för de människor som råkat ut för patienter som fått psykoterapeutisk istället för medicinsk behandling!

Läs mer i Sydöstran.

Hur upplever en psykiskt sjuk person sitt möte med polisen? Polisstudenter vid Malmö universitet fick nyligen ta del av det självupplevda perspektivet för första gången.

Satsningen sker i samarbete med psykiatrin i Region Skåne och är unik i Sverige.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Psykiatriska akutbilen PAM har minskat belastningen på polisen, berättar verksamhetschefen Andreas Carlborg

Polisen utför varje dag i snitt tio handräckningar åt sjukvården i Stockholm, flest handlar om tvångsvård till psykiatrin.

Poliser som SVT pratat med anser att polisiära resurser sätts in av bekvämlighet. Något verksamhetschefen inom psykiatrin bestämt förnekar.

– Begäran om ett sådant ärende sker efter en noggrann bedömning, säger Andreas Carlborg, verksamhetschef på Norra Stockholms Psykiatri.

Se 1 minuts video hos SVT.

I flera fall låg patienter vid en psykiatrisk akutvårdsavdelning faststpända i bälte längre tid än fyra timmar utan att nytt beslut om bältning togs.

Läs mer hos Läkartidningen.

Sankt Sigfrids sjukhus, men utan helgon

Nästa år drar NSPH i gång ett nytt, banbrytande utvecklingsprojekt riktat mot rättspsykiatrin.

Arvsfonden har beviljat drygt 8,7 miljoner kronor till projektet Rätt till inflytande! som syftar till att stärka egenmakten och minska självstigmatiseringen hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri.

Läs mer hos NSPH.

Barbro Ronsten Hejdenberg, förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

I ledaren med rubriken ”Många vansinnesdåd skulle gå att förhindra” (20/11) i Dagens Nyheter argumenterar skribenten för omfattande och livslång psykiatrisk vård utifrån ett enskilt, fruktansvärt fall.

I RSMH reagerar vi starkt på den sortens generaliserande.

Läs mer hos RSMH.