En 51-årig man döms för mord på sin sambo i deras bostad vid Skanstull i augusti i fjol.

Mannen får rättspsykiatrisk vård eftersom han har en allvarlig psykisk störning. Dagen innan mordet sökte han akut psykisk hjälp, men skickades hem.

Läs mer i mitt i Södermalm.

Den psykiska ohälsan är i snitt högre hos unga kvinnor än hos unga pojkar och män. 

Samtidigt får många unga kvinnor ett mycket sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper, de utsätts för mer tvång i form av bältning och drabbas i högre grad av vårdskador.

Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, skriver Lina Markusson, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, och Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, idag på internationella kvinnodagen i en debattartikel på GP:se.

Läs mer hos RSMH.

Högsta domstolen friade i dag en psykotisk man som grovt misshandlat sin mamma.

En självklar dom i en civiliserad rättstat, men nu är Sverige ett av få länder i världen som håller psykiskt sjuka ansvariga för sina handlingar.

Läs mer i Aftonbladet.

Det har under femtio års tid funnits en konflikt om sinnessjukdomen schizofreni skall behandlas med medicinska metoder; eller med, som psykiatern Bror Gadelius skriver på 1930-talet, med den katolska biktmetoden psykoanalys.

Konfliktens konsekvenser har jag redovisat med vetenskapliga metoder.

Och med mig har det gått lika illa; precis lika illa som det har gått för alla andra som står upp för sina vetenskapliga resultats.

Men värst har det gått för de människor som råkat ut för patienter som fått psykoterapeutisk istället för medicinsk behandling!

Läs mer i Sydöstran.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Regeringen vill se minskat tvång mot barn som vistas i den slutna psykiatriska vården.

Det är bra, men vi inom RSMH kräver ännu skarpare skrivningar.

– Vårt mål är nolltolerans mot bältning och andra tvångsåtgärder, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs mer hos RSMH.

Hur upplever en psykiskt sjuk person sitt möte med polisen? Polisstudenter vid Malmö universitet fick nyligen ta del av det självupplevda perspektivet för första gången.

Satsningen sker i samarbete med psykiatrin i Region Skåne och är unik i Sverige.

Läs mer hos myNEWSdesk.