Du som har erfarenhet av tvångsvård kan nu hjälpa till att förklara hur tvångsvården fungerar och uppmärksamma oss på vart det brister. Enkäten riktar sig till dig som någon gång under de senaste fem åren vårdats under tvång enligt en av följande lagar:

  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.
  • Lagen om vård av unga, LVU.
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Vi hoppas att du har möjlighet att fylla i enkäten!

Läs mer hos RSMH.

I Stockholm sker numera förhandlingar om psykiatrisk tvångsvård digitalt, med både patientens försvarare och sakkunniga experter på videolänk.

– Det känns inte rättssäkert, samtidigt som konsekvenserna för felbeslut kan vara katastrofala, säger Basil Ali, läkarchef på psykiatri Nordväst i Danderyd.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Utrikesfödda, och barn till utrikesfödda, som söker vård för psykos har en högre risk att bli tvångsvårdade redan första gången de söker vård, jämfört med andra med samma sjukdom.

Det visar en svensk studie gjord vid Karolinska institutet.

Läs mer hos Vetenskapsradion.

Den mamma i Halmstad som har erkänt mordet på sin fyraårige son döms nu till rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning av Halmstad tingsrätt.

Kvinnan häktas fram tills det att vården träder i kraft.

Läs mer hos SVT Halland.

Växjö Rättspsykiatri

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård.

Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet.

Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Läs mer hos NSPH.

Ylva Kristina Larsson

Polisen är lite av en taxi till psykakuten numer.

De får ofta ta psykiatriärenden på sina utryckningar.

Men alla har inte utbildning i psykisk ohälsa eller kan bemöta människor i kris.

Det talas om övervåld.

Ja, hur hanterar man en hysterisk själ? Är det ett medvetet övervåld eller är det desperata tag av okunskap?
Jag undrar.

Läs mer hos RSMHBloggen.