Han misstänks för att oprovocerat ha attackerat en kvinna med en planka vid en busskur i Malmö.

Den 21-årige mannen dömdes nyligen till psykiatrisk tvångsvård då han konstaterats lida av en allvarlig psykisk störning.

Enligt handlingar har 21-åringen hört röster, attackerat anhöriga och anses vara farlig för sin omgivning.

Läs mer i Aftonbladet.

Charlotte Arenkvist fick upp ögonen för det personcentrerade arbetssättet när hon gick sin specialistutbildning i vård av äldre. Foto: Privat

På ett år har hemsjukvården i Eksjö minskat antalet tvångsinläggningar inom psykiatrin för äldre, multisjuka patienter med närmare 66 procent.

Initiativtagare till arbetet är specialistsjuksköterskan Charlotte Arenkvist som nu är nominerad till Vårdförbundspriset.

Läs mer hos Vårdfokus.

Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning.

Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer.

Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning.

Det är inte lagändringar som ska minska behovet av tvångsvård utan vårdens praktik.

Det finns skäl att forska om våra tvångsvårdslagar.

Läs mer i Läkartidningen.

En patient på rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg överöste en anställd med knytnävsslag tills hon blev medvetslös.

Händelsen, som inträffade i slutet av augusti, har anmälts till polis och Arbetsmiljöverket, rapporterar Trelleborgs Allehanda.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Anm: Rättspsyk har mer personal än vanliga avdelningar.

En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång till patient med ätstörning.

Hon fick Stesolid och ett antipsykotikum.

Effekten av läkemedlen oroade också, och patienten beskriver dagarna och veckan efter händelsen som de värsta i hennes liv, hon var i princip helt sängliggande i två dagar, förlorade ibland talförmågan, nacken låste sig så att hon inte kunde föra gaffeln till munnen och hon »svävade in och ut ur något slags halvt medvetande«.

Läs mer i Läkartidningen.

Lotta Wendel är jurist och forskare vid universitetet i Malmö. Hon disputerar den 11 oktober. Foro: Nille Leander

Många av de standardiserade vårdplaner som används för att samordna vården för personer som omhändertagits i den psykiatriska tvångsvården riskerar att urholka deras rättssäkerhet, visar ny forskning.

Läs mer i VårdFokus.