Charlotte Arenkvist fick upp ögonen för det personcentrerade arbetssättet när hon gick sin specialistutbildning i vård av äldre. Foto: Privat

På ett år har hemsjukvården i Eksjö minskat antalet tvångsinläggningar inom psykiatrin för äldre, multisjuka patienter med närmare 66 procent.

Initiativtagare till arbetet är specialistsjuksköterskan Charlotte Arenkvist som nu är nominerad till Vårdförbundspriset.

Läs mer hos Vårdfokus.