Att förstå andra människors handlingar kan vara svårt vid schizofreni.

Amerikanska forskare har upptäckt att störningar i ett hjärnområde involverad i perceptionen av sociala stimuli kan vara orsaken till denna svårighet.

Läs mer i research news@vanderbilt.