IQ

Majoriteten hos de med schizofreni har en IQ, som ligger under genomsnittet eller minskar under normalvärdet när sjukdomen fortsätter.

I motsättning till detta så har somliga med schizofreni en IQ i normalnivån och ett fåtal har ligger över genomsnittet i vissa neuropsykologiska domäner.

I en studie på 34 personer med schizofreni och med en IQ på i genomsnitt 120, så fanns en grupp som inte hade en nedgång i IQ efter insjuknandet och de verkade normala på neurokognitiva tester, men på subtester kunde man hitta en försämring i resultat.

Läs mer hos Good Therapy.org.