WHO har gjort en jämförande studie om schizofreni i iländer och uländer, som visade att i uländer tillfrisknade fler från schizofreni än i uländer.

Nu hävdas att diagnoserna i uländerna var fel och att kortare psykoser räknades som schizofreni och därför tillfrisknade fler i uländer.

Man menar om bara riktiga schizofrenidiagnoser hade jämförts så hade resultatet blivit sämre i uländer än i iländer. Artikeln tar också upp effekten av antipsykotika på hjärnvolymen:

Fyndet att antipsykotika ger strukturella hjärnförändringar borde inte överraska. Schizofreni och bipolär är kända för att ge strukturella hjärnförändringar som ett led i sjukdomsprocessen, så det är rimligt att förvänta sig att läkemedel som är effektiva mot dessa sjukdomar gör samma sak.

En del kritiker av antipsykotika missförstår sådan forskning och säger att antipsykotika är farliga och inte skall användas.

Tvärtom denna forskning är mycket viktig och kan leda till bättre och effektivare mediciner.

Läs mer i The Huffington Post.