För första gången har forskare hittat genetiska likheter mellan flera olika psykiska sjukdomar eller tillstånd.

Efter att ha sökt igenom arvsmassan hos drygt 33 000 patienter och nästan lika många kontroller, kan forskare vid Massachusetts General Hospital, USA, konstatera att det finns ett genetiskt samband mellan bipolär sjukdom, egentlig depression, adhd, autism och schizofreni.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Melun för tipset!