Många bevis tyder på att schizofreni är en neuroutvecklingsstörning.

Till exempel gener som anses ge en ärftlig risk för schizofreni är också involverade i utvecklingen av nervceller och deras kontakter.

Åtskilliga röntgenstudier beskriver förändringar i hjärnstruktur och funktion som kan ses redan tidigt i sjukdomen.

Nya studier tyder på ett snabbare åldrande vid schizofreni som visar sig i form av kortare telomerer.

Kanske kan accelererat åldrande förklara den kortare livslängden och hjärt-kärlsjukdomarna.

Läs mer hos ScienceDaily.