Risken för självmord är förhöjd den första tiden efter utskrivning från psykiatrisk klinik.

Inom de första 30 dagarna efter utskrivning inträffade totalt 3 695 självmord, vilket motsvarar en incidens på 181 suicid per 10 000 personår (normal personer  1,5–1,7 självmord per 10 000 personår).

Depression (inkl bipolär depression) var både den vanligaste huvuddiagnosen (32 procent) bland dem som dog i självmord och som hade högst självmordsrisk.

Även diagnosgruppen krisreaktioner uppvisade tydligt förhöjd risk för självmord, särskilt bland männen.

Om en självskada eller ett självmordsförsök fanns inom 30 dagar före inskrivningen steg risken för självmord markant i alla diagnosgrupper, i synnerhet vid schizofreni och andra psykostillstånd.

Läs mer i Läkartidningen.