Bensodiazepiner kan öka våldsrisken

Thomas Masterman

Överläkare Thomas Masterman ovan och Överläkare Jonatan Hedlund har skrivit artikeln

Vi hade tillgång till en databas med rättskemiska analysresultat från offer (200) för och förövare (105) av dödligt våld i Sverige under perioden 2007–2009.

Avbruten behandling med antidepressiva läkemedel medförde en sexfaldigt ökad risk att begå dödligt våld.

Avbruten behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel medförde sjufaldig ökning för att begå dödligt våld.

Förskriven och icke-förskriven användning av GABA-erga läkemedel (bensodiazepiner respektive zopiklon och zolpidem) ökade risken att både begå och falla offer för dödligt våld – fynd som talar för att GABA-erga läkemedel har egenskaper som i sig ökar våldsrisken.

Läs mer i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern

Arbogakvinnan erkänner: "Lagt ihop det som sanning"

Arboga

I Arboga sade Kungen: Kära örebroare

Arbogakvinnans mamma och syster har anklagat 42-åringen för att sakna känslor och för att ha vridit på sanningen.

Nu erkänner Arbogakvinnan att hon upprepade gånger ljugit om mordet på pappan Göran.

– Jag gick omkring barfota och barbent, säger hon och hävdar att hon led av en flera månader lång psykos.

Läs mer i Expressen.

0
0
0
s2smodern

Läkare ville döda kvinna med sten

Svea Hovrätt

Svea Hovrätt dömde till rättspsykiatrisk vård

I december gick en 46-årig man, beväpnad med stenar, till våldsam attack mot en kvinna.

Offret och mannen, som är läkare, kände inte varandra.

Mitt i har undersökt bakgrunden till det ovanliga och brutala brottet som skakade Kungsholmen.

Mannen fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han led av en manisk psykos när han angrep kvinnan.

Han var också påverkad av amfetamin.

Läs mer i Mitti.

0
0
0
s2smodern

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Clara HellnerHanna Sahlin

Clara Hellner, Professor      Hanna Sahlin, doktorand, Karolinska Institutet

Att avsiktligt skada sig själv genom att skära sig, bränna sig eller överdosera mediciner är ett allvarligt beteende.

Det kan spegla en önskan att komma bort från smärtsamma känslor, hantera en konflikt eller en önskan att dö.

Tidigare forskning har visat att personer som skadar sig själva löper högre risk att vara våldsamma mot andra, men studierna som gjorts har inte kunnat ge klara svar.

Vi fann i en svensk registerstudie på nästan 2 miljoner personer varav 55 000 vårdats för självskada en högre risk för att bli dömd för ett våldsbrott om man vårdats för självskadebeteende än om man aldrig erhållit vård för självskada.

Läs mer i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern

Sinnesundersökning avslöjar om de som begått de grövsta brotten är psykiskt sjuka eller inte

Bild

Bild: Pixabay/DasWortgewand

När räknas en person som begått ett grovt brott som sjuk?

Hur går en sinnesundersökning till och vad innebär det?

- Det finns en klar skillnad. Och det gäller inte enbart vårt sjukhus, utan det är internationellt. Kvinnorna är nämligen betydligt besvärligare och våldsammare än männen på rättspsyk.

Läs mer hos YLE.

0
0
0
s2smodern

Vården på rättspsyk i Finland human men riskfylld

Irja Rantanen-Lakka och Erkki Kivilinna är specialläkare inom psykiatri vid Gamla Vasa sjukhus. Bild: Anki Westergård

När är en patient som begått ett grovt våldsbrott tillräckligt ofarlig för att skrivas ut från rättspsykiatrin?

Kan den personen i så fall leva ett normalt liv?

Och hur vårdar man de patienter som är farliga eller inte kan anses vara vid sina sinnes fulla bruk men ändå begått grova brott?

Läs mer hos YLE.

0
0
0
s2smodern