Att ens patient suiciderar är en svårt traumatisk händelse för en psykiater, men vilka konsekvenser upplevelsen för med sig för ansvarig psykiater är bristfälligt utforskat.

Det årliga antalet självmord av inneliggande patienter i Sverige är okänt.

I en nyligen publicerad enkätundersökning med en svarsfrekvens på 34 procent rapporterade författarna att 140 (80 procent) av de 174 psykiatrer som deltog i studien hade varit med om att en av deras patienter suiciderat. 100 (71 procent) av de 140 hade haft fler än en patient som suiciderat.

Under sina yrkesverksamma år hade de psykiatrer som var äldre än 45 år (59 procent) i genomsnitt upplevt att 4 av deras patienter suiciderat.

Läs mer i Läkartidningen.

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande

Stöd i vardagen räddar liv.

Ändå skärs det ner på insatser som stöttar psykiskt sköra.

Satsa på socialpsykiatrin i kommunerna, pröva basinkomst för utsatta grupper och förbättra Försäkringskassans handläggning – så minskar vi antalet självmord.

Det skriver RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten och Ulrika Fritz, ordförande YPOS, Yrkesföreningen för personligt ombud, med anledning av Suicidpreventiva dagen den 10 september.

Läs mer hos RSMH.

Endast Clozapine av antipsykotika minskar självmord med 36 % i Sverige och Finland enligt en ny studie.

Bensodiazepiner ökade risken för självmord med 30 % medan Imovane och Stilnoct mellan 32 - 62 %.

Troligen på grund av försämrad impulskontroll.

Läs mer hos The Psychiatry and Behavioral Health Learning Network.

Folkhälsomyndigheten får ett nytt uppdrag: att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord.

Läs mer i Dagens Medicin.

Människor som skrivits ut från sjukhus efter självmordsförsök ska kunna få hjälp av en stödperson under två år inom ramen för ett nytt globalt forskningsprojekt, rapporterar Vetenskapsradion.

I tidigare mindre studier har metoden lett till färre fullbordade självmord.

Läs mer i Dagens Medicin.

De med tvångsvård har rätt till stödperson under vården.

Rapport: Vems liv är värt pengar? Det var rubriken på det seminarium om schizofreni och suicid som den 19 november 2019 hölls på Jonsereds herrgård och som Göteborgs universitet arrangerade tillsammans med Schizofreniförbundet.

Läs rapporten, som pdf.