Idag har antipsykotika använts i drygt 50 år och vi börjar alltmer se på nackdelarna som de har.

Men i uländer där psykiatrisk vård kan saknas finns det ställen där psykiskt sjuka kedjas av sina anhöriga i många år.

I denna video får man se sådana exempel från Bali och hur behandling med antipsykotika gör dem fria från bojorna och ger dem nästan normala liv igen.

Tack, Q.L för tipset!