Antipsykotika kan skydda mot covid-19 infektion eller leda till ett mildare sjukdomsförlopp tyder en ny undersökning.

Abilify verkar ha potential att behandla svår Covid-19-infektion.

Läs mer hos Medscape.

Effekten av depåinjektioner av antipsykotika jämfört med tablettbehandling är inte helt klarlagd och därför har en analys av tidigare studier gjorts.

Även om studiedesigner har styrkor och svagheter, inklusive potentiell låg kvalitet på observationsstudier, identifierade vi konsekvent signifikant fördel med depåinjektioner jämfört med antipsykotika i tabletter för att förhindra sjukhusvistelse eller återfall, i undersökningar som sträcker sig från begränsad forskning (RCT) till verkliga applikation (kohort och pre –poststudier).

Våra resultat tyder på att ökad klinisk användning av depåinjektioner kan förbättra behandlingsresultaten vid schizofreni.

Läs mer i The Lancet.

 

En studie har gjorts på nio nyare antipsykotika i 7 olika europeiska länder för att ta reda på vilka, som var kostnadseffektivast.

Det som kostar är främst hjärt-kärlsjukdomar och påverkan på ämnesomsättningen.

Latuda gav lägsta livstidskostnaden följd av ziprasidon (Zeldox) och de gav lägsta kostnader för viktökning också.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Seroquel innehåller quetiapin

Farmaceuten lämnade av misstag ut ett läkemedel som den unga kunden använde vid ett självmordsförsök.

Quetiapin tabletterna skulle ha överlämnats till hans personal.

Farmaceuten jobbade snabbt och fixade det på 13 sekunder, men hann inte läsa sista meningen i doseringen.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Debattören: Sverige behöver en psykiatrisk vård som inte baseras på kemikalier.

Läs mer i Aftonbladet.

Vi behöver läkemedel mot psykisk sjukdom replik från överläkare Ek i Aftonbladet.

Vården löser inte den psykiska ohälsan Slutreplik från Equal om psykofarmaka i Aftonbladet.

Att avbryta antipsykotika kan ge återfall i psykos och 60 % av alla återfall i psykos under 4 år skedde 3 månader efter medicinavbrott.

Orsaken är att antipsykotika gör dopaminreceptorerna överkänsliga så psykos lättare uppstår efter avbrott, som kan kvarstå i månader eller år.

Därför skall antipsykotika avslutas långsamt och 3 - 9 månaders nedtrappning halverade återfallen medan 4 veckor var som avsluta tvärt.

Doskurvan är logaritmisk och sänkning av risperidon-dosen från 10 mg till 1 mg ger mindre blockering än från 1 mg till 0 mg.

Nedtrappning skall ske långsamt under månader och år samt slutdosen skall vara låg  och 2,5 % av startdosen.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Patienter som använde Janusmed interaktioner gjorde det för att kontrollera interaktioner med läkemedel, naturläkemedel och mat.

Nästan alla patienter uppgav att de skulle rådgöra med sin läkare om de påträffade en interaktion.

Läs mer hos Janusinfo.

Kolla Janusmed.

Sammanfattningsvis tyder resultaten, utifrån antagande om dos–responssamband för SSRI enligt aktuella metaanalyser, på att den fulla potentialen hos sertralin, citalopram och escitalopram avseende antidepressiv effekt i många fall inte nås med aktuell doseringspraxis.

Läs mer i Läkartidningen.

Verkningslösa, säger barnpsykiatern.

En välsignelse, säger farmakologen.

Även bland experterna är sprickan djup i synen på antidepressiva läkemedel.

– Patienterna blir de stora förlorarna, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykisk hälsa.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Ylva Kristina Larsson

Det var tidigt 90-tal.
Boken Prozac hade precis slagit igenom.
”Lyckopillren” blev satta på kartan.
Jag har inte läst den. 

Då gick jag första året på gymnasiet på undersköterskelinjen.
Jag mådde hemskt dåligt psykiskt själv. 

En dag kommer det en läkare till klassen som presenterar en studie på depressioner hos tonåringar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Nässprayen Spravato med esketamin, som används mot svårare depressioner

Symptomen hos personer med kroniskt PTSD minskade vid upprepade infusioner av ketamin.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Underkategorier