I dag är kirurgi den mest effektiva behandlingen mot den kroniska sjukdomen, men de senaste åren har även flera läkemedel blivit godkända i EU.

Fler personer med fetma borde behandlas med läkemedel. De läkemedel som finns på marknaden i dag har i studier visat viktnedgång och goda hälsovinster för patienterna, säger Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, ansvarig för Obesitascentrum vid Capio S:t Göran.

Läs mer i LäkemedelsVärlden.

Solian innehåller amisulprid, men bara 30 i Sverige får amisulprid

Att kombinera antipsykotika är vanligt vid schizofreni, trots att riktlinjer i allmänhet inte rekommenderar det. Annars är bevis fortfarande osäkra, särskilt när det gäller specifika kombinationer. Kan en kombination av amisulprid plus olanzapin är mer effektiv än dessa ensamt?

Kombinationen amisulprid och olanzapin gav ungefär 20 % starkare effekt än preparaten ensamt.

Sexuell dysfunktion, vikt och ökad midjemått var signifikant högre för kombinationen.

Fördelarna med amisulprid plus olanzapin måste vägas mot en högre risk för biverkningar, men kan vara ett alternativ i vissa situationer.

Läs mer hos Medical Dialogues.

”Då dessa svårbehandlade depressioner orsakar mycket lidande vore det ett välkommet genombrott”, skriver vetenskapsjournalisten Lotta Fredholm i en krönika om nya tankar kring "trög" depression, som behandlas med dopaminstimulerare.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Vid behandling av depression förbättrar kombinationen  en återupptagshämmare och hämmare av presynaptiska alfa2-autoreceptorer (t.ex mirtazapin) signifikant behandlingsresultatet jämfört med enbart återupptagshämmare fann en tysk metaanalys.

Denna kombination kan användas vid svår depression och för de som inte får effekt.

Läs mer i Medscape.

En engelsk undersökning intervjuade personer med psykossjukdom om deras inställning till att ta antipsykotika.

269 deltagare intervjuades 33 % nöjde sig med att ta antipsykotika lång tid.

Andra tog det motvilligt (19 %), accepterade det på tillfällig basis (24 %) eller aktivt ogillade det (18 %).

31 % ville försöka stoppa medicineringen med professionellt stöd, och 45 % ville ha möjlighet att minska medicineringen.

Personer som ville sluta hade mer negativa attityder till medicineringen men liknade i övrigt andra deltagare.

Läs mer i BMC Psychiatry.

Lergigan, prometazin 25 mg, finns inte att tillgå och beräknas inte återkomma förrän i januari 2023.

Prometazin Actavis, prometazin 25 mg, 100 tabletter finns just nu att beställa, men beräknas bli slutsåld fram till maj.

Möjliga alternativ kan vara hydroxizin (Atarax) eller alimemazin (Theralen).

Om prometazin används för sömn kan även propiomazin (Propavan) vara ett alternativ.

Läs mer hos Janusinfo.

Jonas Eberhard, vetenskaplig sekreterare i Svenska psykiatriska föreningen är programansvarig för Svenska psykiatrikongressen som startar i dag, den 16 mars.

Läs mer i Dagens Medicin.

En tysk litteraturstudie och metaanalys hittade inte några tydliga skillnader mellan 32 olika antipsykotika i 127 randomiserade kontrollerade studier för att förebygga återfall.

Slutsatsen blir att valet av antipsykotika för underhållsbehandling främst bör styras av hur man accepterar biverkningarna.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Bland personer med psykos som bara haft en psykos  minskade effektiviteten av antipsykotika för att förebygga återfall signifikant efter den andra psykosen, enligt en finsk registerbaserad kohortstudie publicerad i The Lancet Psychiatry.

Totalt krävde 3 058 (57 %) inläggning. Bland de som gjorde det ökade medeldosen gradvis efter varje nytt återfall, från 1,22 definierade dagliga doser per dag  före det första skov till 1,56 definierade dagliga doser per dag före det femte återfallet.

En ökning av justerad hazardkvot för återinläggning med antipsykotisk användning vs. utebliven användning från 0,42 före det andra återfallet till 0,78 efter det andra återfallet, vilket antydde en signifikant minskning av effektiviteten.

Låg dos (mindre än 0,6 definierade dagliga doser per dag) gav 54 %  högre risk för återinläggning jämfört med standarddosen före det andra återfallet men inte efter det andra återfallet, vilket var relaterat till den minskade effektiviteten av alla doser efter det andra återfallet.

"Därför bör alla patienter efter sitt första återfall få en tillräcklig antipsykotisk dos och ökade ansträngningar för att förhindra återfall, inklusive patientutbildning och depåinjektioner."

Läs mer i Healio.

Clozapine gav minst avbrott

Studien gjordes i Finland via olika dataregister på alla med schizofreni/schizoaffektiv, som levde 1 januari 2015 och var under 65 år.

Cirka 33 % med schizofreni hade avbrott i medicineringen, vilket var högre än för deras mediciner mot kroppsliga sjukdomar (14 % till 21 %).

De som använde klozapin hade lägst avvikelse och patienter som använde depåinjektioner medicinerade bättre än tabletter.

Yngre ålder, kvinnor, nyare diagnos och droganvändning var alla förknippade med medicinavbrott.

Studiens styrkor innefattade användningen av ett rikstäckande urval och registerbaserad data.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Daniel Leksells mamma var 72 år och hade bara dagar, i bästa fall veckor, kvar att leva enligt vården.

Men när palliativ vård sattes in och psykofarmakan togs bort piggnade hon till och började både äta och prata igen.

Idag bor hon på ett vård- och omsorgsboende.

Daniel Leksell frågar sig varför så felaktiga vårdbedömningar ska behöva accepteras.

Läs mer hos RSMH.

Underkategorier