En kanadensisk studie på 25 personer med schizofreni, som fick antipsykotika i form av depåinjektioner, innebar en årlig besparing för samhället på 118000 kr per person på grund av lägre vårdkostnader.

Största besparingen var att 32 färre vårddagar på sjukhus noterades i genomsnitt samt att akutbesöken minskade 6 faldigt.

Läs mer i Digital Journal.