Vid kliniska tester av nya psykofarmaka har de som får effekt av placebo eller sockerpiller ökat de senaste årtiondena utan att man vetat varför.

Det har gjort att vissa nya psykofarmaka inte har blivit godkända, därför att effekten var inte betydligt bättre jämfört med placebo.

En studie har undersökt placeboeffekten i tidigare kliniska tester och fann att stark placeboeffekt fanns hos yngre personer, personer med allvarligare eller kortvarig sjukdom.

Dessutom ökade placeboeffekten med antalet sjukhus, som ingick i studien, och särskilt på icke-universitetssjukhus.

Från Schizophreniaforum.org.