Abilify

Ett antal studier tyder på att antipsykotika kan öka risken 1,2 - 2,4 gånger för blodproppar.

Hur detta sker är oklart, men rubbningar i ämnesomsättningen, som antipsykotika kan ge kan bidraga kanske. Samtidigt finns tecken på att undersökningarna kan överskattat risken för blodproppar något,

Atypiska eller nyare antipsykotika verkar ge högre risk för blodproppar och särskilt Clozapine/Leponex.

Blodproppsrisken anses låg eller noll med Abilify. Psykossjukdomar i sig misstänks också öka risken för blodproppar.

Läs mer i Läkartidningen.