Efter återfall så är det så att effekten av antipsykotika kommer långsammare.

Ju fler återfall desto större risk att antipsykotikaeffekten uteblir.

Men en liten grupp kanske 10 % får inte återfall om medicineringen avbryts.

50 % av inläggningarna inom psykiatrin kan vara orsakad avbruten medicinering.

Depåinjektioner har fördelen att man säkert vet när medicinen inte tagits.

Läs mer hos Pharmacy Times.