Hannes Qvarfordt

En finsk registerstudie av långtidsmedicinering med neuroleptika, utförd vid Karolinska institutet, citeras nu flitigt i medicinska tidskrifter (och även av föreningen Mind!).

Den påstås visa att sådan medicinering inte bara är säker, utan dessutom ökar den genomsnittliga livslängden för patienter med diagnosen schizofreni.

Det finns bara ett litet problem med studien, och det är att den inte alls visar det.

Läs mer hos RSMHBloggen.