Kognitiv beteendeterapi, KBT, används redan i dag som stöd till antipsykotisk läkemedelsbehandling.

En ny brittisk pilotstudie i Lancet visar att KBT även har effekt hos patienter som av olika anledningar inte tar läkemedlen.

Läs mer i Dagens Medicin.

The Mental Elf, som är seriös, är lite tveksam till denna undersökning och har en bra och kritisk analys.

Att de var kritiska var bl.a för att en utvärdering nyligen visade att KBT vid schizofreni saknade effekt.

Läkartidningen har en artikel, som är kritisk och avvaktande med tal om lätt förbättring bara hos inte så sjuka.