N-Acetylcystein, ett slemlösande läkemedel, som används vid vissa lungsjukdomar, kan vara till nytta vid behandlingen av schizofreni enligt australiensiska forskare.

Faktumet att N-Acetylcystein, en glutation prekursor, visar sig lovande kan betyda att glutationbrist är involverad i patogenesen av schizofreni säger professor Michael Berk.

140 patienter med schizofreni ingick i studien där N-Acetylcystein användes som tilläggsbehandling till antipsykotika.

Behandlingseffekten mättes med Clinical Global Impressions (CGI) Severity and Improvement scales och Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS).

Studien visade att N-Acetylcystein minskade CGI och PANSS-värdena.

Studien visade att N-Acetylcystein förbättrar vissa symptom vid schizofreni och därför föreslår glutationbrist i patogenesen säger Professor Berk.

Han betonar behovet av fler studier med större antal patienter.

Läs mer på Doctors Guide.