Clozapine ger bäst effekt och ger mindre avbrott än annan tablettbehandling

Många olika antipsykotika finns mot schizofreni, som kan minska de positiva symtomen med hallucinationer, vanföreställningar och oorganiserat tal.

Dessa är dock bara effektiva hos en del av patienterna

Dessutom är effekten av antipsykotika på de kognitiva och negativa symtomen på schizofreni minimal och nya verkningsmekanismer behövs.

Läs mer i Clinical Trials Arena.

I en stor studie har diabetesläkemedlet tirzepatid, som ännu  bara finns i USA, visat betydande viktminskning hos vuxna med fetma.

Läs mer i LäkemedelsVärlden.

Ulotaront (SEP-363856) är en TAAR1-agonist med serotonin 1A (5-HT1A)-agonistaktivitet och är den första TAAR1-agonisten som går in i kliniska fas 3-studier för att utvärdera behandlingen av vuxna och ungdomar (åldrar 13-17) med schizofreni.

Ulotaront visade en säkerhets- och tolerabilitetsprofil jämförbar med placebo.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Dexmedetomidin (Igalmi) sublingual film för akut behandling av agitation vid schizofreni eller bipolär har godkänts i USA.

Det är den första behandlingen mot agitation som kan tas själv av patienten och läggas under tungan.

Effekten kommer efter 20 minuter.

25 % av målgruppen kan ha agitation 12-17 gånger årligen.

Dexmedetomidin verkar på alfa-receptorer och är utvecklad av finska Orion Pharma.

Läs mer hos Medscape.

Byannli (paliperidon palmitat) är den första depåinjektionen i EU som bara behöver ges 2 gånger per år.

Den får ges till personer, som redan fått Xeplion (en månadsinjektion) eller Trevicta (3 månadersinjektion).

I USA godkändes preparatet i september, men i Sverige tar det nog ett år till innan preparatet finns på apoteken.

Läs mer hos Hospital Healthcare Europe.

Forskningsbolaget Saniona aviserar att det pågående samarbetet med Boehringer Ingelheim kring jonkanalsforskning har tagit ett nästa steg

Efter att ha genomfört målvalidering, screening av biblioteket och generering av selektiva träffar övergått till att identifiera nya jonkanalsmodulatorer för behandling av kognitiv nedsättning i samband med schizofreni.

Läs mer hos Realtid.

Tre amerikanska psykiatrer diskuterar kommande antipsykotika.

Läs mer hos Medpage Today

Hälften av studiegruppen fick ett omega-3-rikt fiskoljetillskott under 12 veckor; den andra hälften fick placebo som smakade fiskolja. 

Endast 10 % av försökspersonerna som fick fiskoljetillskottet utvecklade schizofreni, jämfört med 40 % av de i kontrollgruppen.

Dessutom verkade kosttillskotten förhindra att försökspersonerna utvecklade psykos under flera år efter att de slutat ta dem.

Forskarna kunde inte fastställa orsaken till att omega-3-tillskottet minskade risken att utveckla schizofreni; dock teoretiserade de att ämnena avbröt kaskaden av inflammatoriska ämnen i precis rätt stadium av sjukdomen.

Läs mer hos Tdnews.

Ulotaront, en spåramin receptor 1 (TAR1) agonist, har en ny mekanism som kan förändra behandlingen vid schizofreni.

Roluperidons fokus på de "negativa symtomen" vid schizofreni - såsom social tillbakadragande och apati - adresserar ett unikt, ouppfyllt behov.

Nu har Teva och MedinCell ansökt om FDA-godkännande av månatliga och varannan månad injicerbara risperidonformuleringar. Men de kan ha svårt att få användning på en fullsatt marknad av långtidsverkande injicerbara läkemedel..

Läs mer hos Clinical Trials Arena.