Forskare har lyckats framställa en nässpray med antipsykotika, som doseras bara var tredje dag.

Läkemedlet i sprayen hamnar i hjärnan direkt via luktnerven.

Nanopartiklar av majsstärkelse samt en polymer ingår i sprayen och bidrar till effekten.

Läs mer hos Science Daily.

Klicka på bilden så syns den i ett större fönster

Framtagandet av nya psykofarmaka har drabbats av många bakslag.

Lyckligtvis finns det ett antal nya psykofarmaka under utveckling.

De erbjuder inte bara löften om nya behandlingar för att hjälpa patienter utan de främjar också vår förståelse av hjärnfunktion och dysfunktion.

Följande är ett urval, i ingen speciell ordning, av läkemedel i olika stadier av klinisk utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

I USA kostar Caplyta 13 200 kr per månad dvs endast de med sjukförsäkring får preparatet

Metotrexat tabletter är immundämpande och används bl,a vid reumatism.

Den första randomiserade studien på metotrexat mot schizofreni.

Behandlingen gav liten effekt mot positiva symptom, men ej mot negativa symptom.

Studien var liten 100 personer totalt, vilket ger inget säkert besked om effekt.

En person fick påverkan på vita blodkropparna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs originalartikeln hos Translational Psychiatry.

Janssen-Cilags nässpray innehållande esketamin (Spravato) har nu godkänts i EU mot behandlingsresistent depression.

Esketamin får endast förskrivas av psykiatriker och läkemedlet ska sedan tas av patienten under uppsikt av sjukvårdspersonal.

Effekten av esketamin på patienternas depressions-symtom kommer snabbt, men är relativt måttlig.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt

Klicka på Läs mer så syns en video om lumaterperons farmakokinetik

Allt fler börjar tala om psykisk ohälsa, men att sjukanmäla sig för depression och ångest jämte en förkylning är fortfarande inte lika socialt accepterat.

Behovet av framförallt antipsykotiska och antidepressiva läkemedel ökar, därför ligger läkemedel för just det centrala nervsystemet i fokus på läkemedelsföretaget Gabather.

– Vi utvecklar helt nya läkemedel vilka vi bara ser ett större och större behov av i dagens samhälle. Det är viktigt att forskningen tar fart inom det här området, eftersom det fortfarande är tabu att tala om mental ohälsa, säger Michael-Robin Witt, VD på Gabather.

Läs mer hos E-hälsa.

Efter 30 år på hyllan har psykedeliska substanser som LSD och psilocybin åter börjat intressera forskare.

Författaren Michael Pollan menar att de kan omprogrammera hjärnan och hjälpa vid svåra psykiatriska tillstånd – om de används på rätt sätt. 

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Intressantast är samidorfan + olanzapin, som gör att viktuppgången av olanzapin minskar betydligt.

Nuplazid fungerade ej som tillägg till antipsykotika vid dålig effekt.

Evenamid och lumateperon har försenats pga ökade krav från myndigheten.

Men lumateperon kan kanske godkännas 27:e december.

Två nya antipsykotika befinner sig under utprovning. Intressant är att båda saknar effekt via dopamin-2 eller 5-HT2A.

De heter SEP-363856 och KarXT.

Läs mer hos Medpage Today.

Wikipedia har en lista över antipsykotika under utveckling.