synaps

Synapserna, som ovan fungerar sämre vid förhöjt STEP

Ett protein, som kallas STEP är förhöjt i hjärnan vid Alzheimers, vilket kopplats till sämre tankeförmåga p.g.a sämre kontakt mellan nervceller.

STEP är också förhöjt vid schizofreni, Parkinsons och Fragile X, vilket ger möjlighet för nya mediciner, som verkar på STEP. 

En studie i en musmodell för schizofreni, där STEP-genen tagits bort eller ett läkemedel gavs, som hämmade STEP förbättrades kognitionen.

Försöken tyder på att en STEP-hämmare kan få betydelse inte bara för schizofreni utan också andra hjärnsjukdomar. 

Läs mer hos ScienceBlog.

Läs hela artikeln hos Molecular Psychiatry.