Tidigare har en studie visat att omega-3 kan förebygga psykos delvist hos de med hög risk att insjukna i psykos första gången.

En ny studie har gjorts på 304 vuxna med ultra-hög risk för psykos, som fick 1,4 g omega-3 per dag  i max 12 månader.

Ingen skillnad i psykos sågs med eller utan omega-3, så det verkar inte ha effekt.

Två ytterligare liknande studier pågår.

KBT har i många studier, men ej alla haft effekt.

Läs mer hos Healio

Läs Editorial i JAMA Psychiatry.