Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt

Klicka på Läs mer så syns en video om lumaterperons farmakokinetik