Joar Guterstam, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Öka användningen av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

Både Campral, Aotal och naltrexon ökar andelen behandlade med alkoholfrihet samt antalet dagar utan missbruk. Behandling med dessa två preparat behöver inte begränsas till specialistvård och förskrivningen bör öka.

När det gäller Antabus är läget annorlunda. Användning av detta preparat kräver en ständig övervakning av intag och kontroll av allvarliga biverkningar samt högt motiverade patienter.

Läs mer hos Janusinfo.