När alkohol nämns i vårdsammanhang tänker nog de flesta på alkoholberoendet och den sociala problematik det medför.

Detta är förstås ett gigantiskt hälsoproblem, men överraskande nog är det kroppsliga hälsokonsekvenser som dominerar sjukdomsbördan.

Ett bra sätt att utreda alkoholens eventuella betydelse är den så kallade halveringsmetoden.

Den innebär att patienten håller uppe med alkohol, eller allra minst halverar konsumtionen under några veckor.

Läs mer hos Janusinfo.

Rökavvänjning tillhör vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar, och farmakologisk behandling är en hörnsten.

Brist på läkemedel för tobaksavvänjning får stora negativa konsekvenser för patienten, sjukvården och samhället.

Vareniklin (Champix) har bidragit till tiotusentals rökstopp i Sverige, men är nu indraget av tillverkaren Pfizer på obestämd tid.

Anledningen är att halten av N-nitroso-vareniklin (en nitrosamin) i vissa fall legat över gränsvärdet.

Läs mer i Läkartidningen.

Svenska missbrukare har svårt att få den vård de behöver och vi har bland Europas högsta narkotikadödlighet.

Förslagen i Samsjuklighetsutredningen kan föra oss en bra bit åt rätt håll.

Samsjuklighet menas att både ha psykisk sjukdom och missbruk samtidigt.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Det är uppenbart att det är en mycket dålig idé att minska kostnaderna för beroendevården i Göteborg.

Tvärtom så måste vi satsa oss ur krisen, skriver bland andra Bo Söderpalm, överläkare och professor i psykiatri.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende.

Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Läs mer i Läkartidningen.

Åmåls kommun blir först i Sverige med att testa en ny vårdmodell, där man samlar psykiatri-, missbruks- och beroendevård i samma lokaler .

 Detta för att patienter med fler än en problematik ska slippa bollas runt i vården och riskera att hamna mellan stolarna.

Läs mer hos Sveriges Radio.