Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende.

Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Läs mer i Läkartidningen.

Det är uppenbart att det är en mycket dålig idé att minska kostnaderna för beroendevården i Göteborg.

Tvärtom så måste vi satsa oss ur krisen, skriver bland andra Bo Söderpalm, överläkare och professor i psykiatri.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Åmåls kommun blir först i Sverige med att testa en ny vårdmodell, där man samlar psykiatri-, missbruks- och beroendevård i samma lokaler .

 Detta för att patienter med fler än en problematik ska slippa bollas runt i vården och riskera att hamna mellan stolarna.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Den som både har missbruksproblem och psykiska problem riskerar med dagens lagstiftning att falla mellan stolarna.

Nu vill regeringen utreda en gemensam lagstiftning.

Läs mer hos SVT Nyheter. Tack boe för tipset!

Skillnaden i förväntad livslängd mellan rökare och icke-rökare var 7 år hos kvinnor och 5 år hos män för personer med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär.

Baserat på medellivslängden i Storbritanniens hela befolkning 2012 var livslängdsgapet för kvinnor 15,1 år för rökare och 7,8 år för icke-rökare.

Skillnaden i medellivslängd för män var 15,2 år för rökare och 10,2 år för icke-rökare.

Rökning står alltså för ungefär hälften av skillnaden i medellivslängd hos kvinnor och en tredjedel av skillnaden hos män.

Dödsriskerna förknippade med rökning liknade sjukdomen kombinerat med alkohol- och opiatmissbruk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Alkoholanvändning och alkoholkonsumtion delar genetiska ställen med schizofreni och bipolär med ett blandat mönster av effektriktningar, vilket indikerar ett komplext genetiskt samband mellan fenotyperna.

Läs mer hos MDLinx