Svenska missbrukare har svårt att få den vård de behöver och vi har bland Europas högsta narkotikadödlighet.

Förslagen i Samsjuklighetsutredningen kan föra oss en bra bit åt rätt håll.

Samsjuklighet menas att både ha psykisk sjukdom och missbruk samtidigt.

Läs mer hos Dagens Nyheter.