Rökavvänjning tillhör vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar, och farmakologisk behandling är en hörnsten.

Brist på läkemedel för tobaksavvänjning får stora negativa konsekvenser för patienten, sjukvården och samhället.

Vareniklin (Champix) har bidragit till tiotusentals rökstopp i Sverige, men är nu indraget av tillverkaren Pfizer på obestämd tid.

Anledningen är att halten av N-nitroso-vareniklin (en nitrosamin) i vissa fall legat över gränsvärdet.

Läs mer i Läkartidningen.