Ungefär 50 % av de med schizofreni saknar sjukdomsinsikt och det kallas för anosognosi.

En Youtube-video finns nu om anosognosi med den kände psykiatern Torrey, som skrivit boken Surviving schizophrenia.