Personer med schizofreni kan klassificeras i tre olika subgrupper baserat på nivån av socialkognition och negativa symptom som är kopplat till integration i samhället och livskvaité visar en amerikansk studie.

Forskarna tror att dessa subgrupper kan behöva olika psykosociala behandlingar och läkemedelsbehandling.

Gruppen med mindre negativa symptom och låg socialkognition blev ofta arresterade och hade missbruk än de två andra grupperna - mindre negativa symptom och hög socialkognition samt stora negativa symptom.

Läs mer i NEWSMedical.