Setting Priorities for Paranoia är en studie skapad av Department of Psychiatry at University of Oxford för att få en större förståelse av paranoiastadiet inom psykos. 

Det är viktigt att Du som är drabbad, både som anhörig eller egenerfaren, fyller i enkäten för att svara på vad som behöver forskas mer om.

Läs mer om studien här.

Enkäten kan besvarar på nätet och finns här.