Skratt ur sitt sammanhang eller överdrivet vid en situation kallas paradoxalt skratt.

Det förekommer vid schizofreni och andra neurologiska störningar, men det finns behandlingsalternativ.

Pseudobulbar affekt, som det kallas har behandlats med SSRI, tricykliska antidepressiva eller med licenspreparatet Nuedexta.

Läs mer hos PsychCentral.