Carina Hellström belyser i sin debattartikel problem inom psykiatrin som är reella och som behöver förbättras (Brännpunkt 4/5).

Att diagnostiken emellanåt är bristfällig är sant och en källa till oro.

Ett skäl kan som Carina Hellström nämner, vara ett felaktigt användande av diagnostiska hjälpmedel och skattningsskalor och en tro på att dessa ensamma kan användas för att ge diagnos.

Läs mer i Svenska Dagbladet.