Nej, men du kan ha schizoaffektiv av bipolär typ.

Schizoaffektiv störning faller under kategorin schizofrenispektrum och psykotiska störningar.

Bipolär sjukdom är en humörstörning.

Läs mer hos PsychCentral.

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression.

Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende.

Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare.

– Sannolikt beror det på att schizofreni är en grupp av sjukdomar som har likartade symtom, men olika orsak. Några patienter har ett överaktivt dopaminsystem, andra inte. Så vi kan inte förvänta oss att hitta en diagnostisk markör som är användbar för alla.

Läs mer hos forskning.se.

Sensodetect har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni.

Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus.

För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni.

Till kliniken, som är öppen veckodagar mellan 08:00 och 17:00, ansluts en legitimerad sjuksköterska och en dataanalytiker.

Läs mer hos Cision.

En psykiatrisk undersökning tar vanligtvis lång tid, och psykiatern måste nästan helt förlita sig på nuvarande tillstånd och sjukhistoria.

Klinisk blick och erfarenhet är därmed de främsta verktygen.

Psykiatrer börjat lämna över allt mer av det diagnostiska arbetet till framför allt psykologer, omedvetna om att psykologer inte alltid kan göra bättre bedömningar av patienten än vad de själva kan.

Det är både olämpligt och ohållbart att använda stora delar av specialistpsykiatrins resurser till att förpacka mänskligt lidande i bristfälliga diagnosformar.

Läs mer i Läkartidningen.

Tankeväckande och ovanligt inlägg av prominenta psykiatrer skriver överpsykolog Tomas Larsson i Läkartidningen.

”Hejda diagnosinflationen i den svenska psykiatrin” i Dagens Nyheter.

”Erkänn att psykiatrin är väsensskild från kroppssjukdomar” läsvärd replik av Professor Sten Levander i DN

"Psykiatrin ska inte vara en plats där man fastnar" replik från Wemind i Dagens Nyheter.

”Utredningshysterin inom psykiatrin tar tid i onödan” slutreplik i DN.

Forskare har visat att ett screeningverktyg med 16 frågor kan hjälpa till att förutsäga på cirka 5 minuter om unga löper hög risk för schizofreni och kan få sjukdomen.

Testet kunde förutse 78 % av de med hög risk och 77 %, som inte skulle få sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läkare kan ha svårt att bedöma arbetsförmåga vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd och för att förbättra läkares arbete med sjukskrivningar behövs insatser på både individ- och organisatorisk nivå.

Det är en slutsats i en avhandling av Paula Nordling från Göteborgs universitet.

Läs mer i Läkartidningen.