Diktsamlingen ”Avgrunden av ljus” är ett urval av Lars Noréns poesi utgiven mellan 1962 och 2016.

Arbetet är gjort med känslighet i alla led.

Dikterna tar sig in i kroppen och stannar där, som en märkligt ordlös del av jaget, skriver Rebecka Kärde.

Intensiteten kulminerar i de 60-talsböcker som tillkom i samband med att Norén insjuknade i schizofreni och ”vårdades” på mentalsjukhus i sju månader.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Den komplicerade och kontroversiella bakgrunden som förbinder autism och schizofreni svarar inte mycket på föräldrarnas oro över att båda dessa två tillstånd förekommer hos deras barn.

För diagnos av autism är två viktiga faktorer:

Brister i social kommunikation/interaktion

Begränsat/ repetitivt beteende och/eller sensoriska intressen.

Läs mer hos Autism Parenting Magazine.

Linda van Paaschen, överläkare i psykiatri

I dag kan en patient träffa en psykiater vid upprepade tillfällen under ett halvår och behandlas utan att strukturerad diagnostik äger rum.

I stället görs en internremittering till ett diagnostiskt team.

I regel genomför så småningom en psykolog diagnostiken.

På vissa mottagningar kopplas även en annan psykiater in.

Häpnadsväckande ologiskt och ineffektivt organiserat.

Läs mer i Läkartidningen.

Susannah Cahalan, amerikansk journalist och författare, skrev 2019 en bok om den banbrytande studien om »pseudopatienter« från 1973, som gav dåtidens antipsykiatriska rörelse vind i seglen.

Hon gör vad referentgranskningsprocessen i tidskriften Science inte klarade då, samt skapar en rysligt bra läsning för alla med intresse för vetenskapshistoria.

Läs mer i Läkartidningen.

Caroline Nilsson bloggar om Neuropsykiatriska diagnoser, om vikten av att gedigna utredningar görs och om att inte låta sig begränsas av en diagnos.

Läs mer hos RSMH.

Under några decennier kring förra sekelskiftet växte en ny kunskapsbild av schizofrenisjukdomarna fram i mötet mellan några av psykiatrins centralgestalter.

Mentalsjukhuset Burghölzli, där begreppen autism och schizofreni såg dagens ljus, firas den 20 maj i Zürich med ett 150-års jubileumssymposium under rubriken »Psychiatrie als Medizin der Person«

Läs mer i Läkartidningen.