Idag arbetar 8 % mer än 50 % vid psykossjukdom, så arbete är ovanligt

Nu bör psykosvården i Sverige förändras, menar Socialstyrelsen.

Forskning visar till exempel att en person som drabbats av psykos mår bättre av att få jobb direkt, i stället för att vårdas och sen kanske pröva att jobba.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Ny syn på psykosvården

I den längre versionen diskuteras även att Socialstyrelsens förslag innebär att man inte bör satsa på boendetrappa, att polisen inte bör hämta till tvångsvård, hur läkemedel slår olika på män och kvinnor, årliga hälsokontroller, och det tvärfackliga arbete som krävs för stöd till unga som första gången fått psykos samt individanpassat stöd till arbete.

Lyssna på ett radioprogram i 39 minuter.

Läs mer om Arbete och sysselsättning.