Länge har schizofreni förknippats med kognitiv nedsättning, men nu kan det även finnas vid bipolär och depression.

En studie gjordes på 158 personer med schizofreni, bipolär och depression, där förmågan att sköta sin ekonomi, kommunikationsförmåga, socialförmåga och kognitiv förmåga mättes.

Bättre arbetsminne (viktigast), uppmärksamhet, tankehastighet och exekutiv förmåga gav bättre funktionsförmåga tillsammans med bipolär och depression.

Att mäta kognitiv förmåga kan vara ett sätt att förutse funktionsförmågan oavsett diagnos.

För socialförmåga är mindre negativa symptom viktigast, men även exekutiv förmåga och uppmärksamhet.

Vid psykisk sjukdom kan det vara viktigt att mäta kognitiv förmåga för att fånga in de med kognitiva svårigheter.

Läs mer hos Science Trends.