Trots stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen kommer det utökade stödet till funktionsnedsatta – som kallas SIUS – att finnas kvar i samma omfattning.

Förra året deltog drygt 18 000 personer i SIUS, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Läs mer hos SVT.