Redan i vår skulle stora delar av slutenvårdspsykiatrin i Stockholms läns landsting börja flyttas ut från akutsjukhusen.

Men nu har planerna ändrats, och psykiatrin får vara kvar.

Utflyttningen av psykiatrin fanns med i den så kallade Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som antogs av landstingsfullmäktige i juni 2011.

Förslaget väckte oro och protester från både anställda och patient- och anhörigorganisationer.

Nu har det kommit en uppdaterad version av framtidsplanen, som stryker ett streck över hela utflyttningen.

Den psykiatriska vård som bedrivs i anslutning till akutsjukhus behöver för närvarande inte omlokaliseras, konstateras det i det nya dokumentet.

Läs mer i Läkartidningen