Hälso- och sjukvårdskuratorn har en central roll att spela i utvecklingen mot en vård som främjar jämlikhet i hälsa och vård, skriver fyra debattörer från Malmö och Lunds universitet.

Läs mer i Dagens Medicin.

Sommarens personalbrist och förändrade arbetssätt gör att de anställda på öppenvårdspsykiatrin i Falköping Ivo-anmäler sig själva.

Läs mer i Dagens Medicin.

Den 2 juni sändes det sista avsnittet av ”Uppdrag: Håll Sverige vid liv” på SVT.

En av patienterna som man får följa är Emelie Jönsson, som är föreläsare inom RSMH unga och varit med och startat podcasten Bryt ytspänningen.

Emelie berättar bland annat om vad som fick henne att börja ägna sig åt självskadebeteende och hennes syn på brukarstyrd inläggning

Läs mer hos RSMH.

 

Precis som den psykiska ohälsan har ökat i samhället, ökar också antalet personer som drabbas av psykisk ohälsa på resa.

Sedan några år tillbaka varnar Utrikesdepartementet för att resa iväg utan tillräckligt skydd.

Det är framför allt personer som är maniska eller psykotiska som är svåra att ta med på ett flygplan hem.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Sjuksköterskor inom psykiatrin kan få arbeta motsvarande veckovis i övertid på ett år.

Nu anmäler Vårdförbundet Region Skåne till Arbetsmiljöverket.

Samtidigt varnar facket om hög risk för en tuff sommar.

Läs mer hos SVT Helsingborg.

Trots att besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat med 16 procent på fem år ökar behoven ännu snabbare, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och regioner.

»Vi måste snabbt hitta nya sätt för att öka tillgängligheten«, säger psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren.

Läs mer i Läkartidningen.