SOS Alarm fick in 37 000 larm om självmordsförsök och annan psykisk ohälsa 2021.

Det är en ökning med över 50 procent sedan 2017.

Läs mer i Dagens Medicin.

Dalasamverkan har bestämt att Region Dalarna under våren ska ta nya tag för att skapa bättre arbetsmiljö och korta köerna till vuxenpsykiatrin samt barn- ochungdomspsykiatrin.

Politikerna bjuder nu in chefer och övrig personal till ett utvecklingsarbete där också politiken ska delta.

Läs mer hos SVT Nyheter.

Distriktssköterskan Britt Örn, som startade vård- och gruppboendet Mellbygård i Stora Mellby, har skrivit en bok om sitt yrkesliv.

När vi startade var brukarna oftare äldre och kroniskt sjuka, i till exempel schizofreni.

Sedan dess har både metoder och mediciner utvecklats enormt.

Numera är brukarna ofta yngre med neuropsykiatriska diagnoser och psykosproblematik.

De som får hjälp idag har ett mycket större vårdbehov och en mer komplex problembild.

Läs mer i AlingsåsKuriren.

Alla regioner utom tre erbjuder självvald inläggning för vissa patienter i psykiatrin, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Myndigheten konstaterar att det vetenskapliga stödet för vårdformen fortfarande är skralt.

»Men det kan ändå finnas starka skäl för att det här är en värdefull insats«, säger Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig i psykiatri.

Läs mer i Läkartidningen.

Tre personer i Jämtlands län som det senaste året felaktigt dödförklarats, jobbade alla inom psykiatrin vid Region Jämtland Härjedalen.

Det berättar Ove Bitén i Östersund, som i december 2020 fick veta att han registrerats som avliden hos Skatteverket.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Nu ska en mobil akutpsykiatrisk enhet förbättra för människor som mår psykiskt dåligt.

Det kan till exempel handla om depression, ångest, suicid och psykos.

– Ibland kan det vara bättre att få psykiatrisk hjälp på den plats man befinner sig än att behöva åka till sjukhus, säger Carin Nordberg, psykiatrisjuksköterska.

Läs mer hos Region Norrbotten.