Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder nu om det är lämpligt att hantera sekretessbelagda uppgifter i kontorslandskap.

Ärendet gäller det nybyggda Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer i Läkartidningen.