Statistiken är hämtad och bearbetad av viska.se från Socialstyrelsens databas för Psykiatrisk tvångvård.

En med schizofreni får tvångsvård vart 25:e år och hamnar på rättspsyk, som 500-åring statistiskt sett.

Sluten Tvångsvård LPT 12009 individer kvinnor = män
varav F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 4080 individer 34 %
F20 Schizofreni 1392 individer 12 %
F20 Schizoaffektiv 746 individer 6 %
F22 Vanföreställningssyndrom 388 individer 3 %
Bältning (alla diagnoser) 1409 individer 11 %
Tvångsmedicinering (alla diagnoser) 1821 individer 15 %

 

Sluten rättspsykiatrisk vård (LRV) 1601 individer 18 % kvinnor
varav F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 652 individer 41 %
F20 Schizofreni 337 individer 21 %
F25 Schizoaffektiv 79 individer 5 %
F22 Vanföreställningssyndrom 60 individer 4 %

Schizofreni ligger ganska lågt med 12 % av LPT, men stiger sedan för rättspsyk till 21 %, men det är naturligt därför det krävs psykosdiagnos nästan för rättspsyk och personer med depressioner som vill ta sitt liv eller självskadare får inte rättspsyk, men de kan få LPT.

35000 har schizofreni i Sverige, vilket innebär att 4 % får LPT varje år. Innebär ungefär 25 år mellan tvångsvårdstillfällena vid schizofreni.

1 % av de med schizofreni sitter på rättspsyk, vilket innebär att man måste bli c:a 500 år för att helt säkert hamna på rättspsyk vid schizofreni.

  

Öppen tvångsvård via LPT 1448 individer  
varav F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 987 individe 69 %
F20 Schizofreni 552 individer 38 %
F25 Schizoaffektiv 191 individer 13 %
F22 Vanföreställningssyndrom 102 individer 7 %

 

Öppen tvångsvård via LRV 519 individer  
varav F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom 278 individer 54 %
F20 Schizofreni 190 individer 36 %
F25 Schizoaffektiv 29 individer 6 %
F22 Vanföreställningssyndrom 29 individer 6 %