Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att vissa antipsykotika, som Abilify, Invega, Risperdal, Haldol Depot och Zeldox, kan ibland påverka vissa vita blodkroppar negativt.

De med riskfaktorer för leukopeni/neutropeni skall därför få sina blodkroppar mätta under de första månaderna av behandlingen.

Om vita blodkropparna minskar i antal skall behandlingen med dessa antipsykotika avbrytas.

Läs mer på Medscape. (registrering krävs för att läsa artikeln)