Vid schizofreni  med antipsykotika har 50–60 % sexuella störningar, jämfört med 31 % av män i befolkningen.

Antipsykotika kan försämra sexuellförmåga på ett flertal sätt, som trötthet, höjt prolaktin och blockering av alfaadrenerga, dopaminerga, muskarina och histaminreceptorer.

Även psykossjukdomen i sig samt annan medicinering kan orsaka sexuell oförmåga.

Byte från Risperidon och gamla antipsykotika till Olanzapin/Zyprexa kan vara bra.

Sildenafil tabletter kan förbättra erektion. Byte till eller tillägg av Abilify kan också vara bra. 

Läs mer hos Läkartidningen. Tack Geta för tipset!