Att Carl Fredrik Hill är svenskt måleris allra främsta landskapsmålare har överskuggats av hans tragiska livsöde.

När han 1878 insjuknar i schizofreni 28 år gammal har han redan gjort en livsgärning som konstnär.

Sedan gör han en till med sina sjukdomsbilder.

Den där gränsen mellan det sjuka och friska har intresserat konstvetarna.

Läs mer i Aftonbladet.