Ulrika Westerberg frågar på RSMH-bloggen varför vi inte pratar mer om miljögifters inverkan på vår mentala hälsa.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Vad pågår i huvudet på Putin?

I veckans inlägg på RSMH-bloggen refererar Ulrika Westerberg till en artikel om hur den ryske ledarens barndom påverkat den han är idag.

Läs mer i RSMHBloggen.

There are monsters among us, skriver Lovisa Rydén på RSMH-bloggen.

Inlägget del 1 av 2, är skrivet på engelska eftersom detta är språket som hon främst använder i sin roll som författare.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs del 2 i RSMHBloggen.

Det är ingen naturlag eller något oundvikligt att få psykisk ohälsa vid stigande ålder.

Om detta pratar Jonas och Jimmie med Beatrice Ikonen idag.

Beatrice arbetar på RSMH:s förbundskansli och på RSMH:s utbildningsbolag.

Nu ska hon dra igång projektet Visam. Visam – Tillsammans för värdighet och välbefinnande för äldre syftar till att skapa en kunskapsplattform för RSMH att stötta äldre med psykisk ohälsa och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot både seniorer, professionell vårdpersonal och anhöriga.

Läs mer hos RSMH.

Simon Cervenka

Arvid Carlsson-priset för framstående forskning tilldelas Tomas Hökfelt vid Karolinska institutet.

Simon Cervenka och Nitya Jayaram-Lindström (bilderna) får också pris.

Simon Cervenka belönas för sina studier av signalämnens roll vid psykos och andra psykiatriska tillstånd.

Läs mer i Dagens Medicin.

PsychCentral har en intressant artikel om schizofrenins historia.

Läs mer hos PsychCentral.