Tyska forskare har utvecklat metakognitivträning för att motverka vanföreställningar vid schizofreni.

Träningen sker med dator enligt ett program  som finns gratis i många olika språk däribland svenska.

Syftet med behandlingen är att man inte skall dra slutsatser med minimala bevis och att minska störningarna i sinnesintrycken.

Metakognitivträning verkar ge liknande resultat som kognitivrehabilitering, men minskar dessutom positiva symptom.

Forskarna har även nyligen lagt till KBT till metakognitivträning och då blir resultatet bättre preliminärt än vid kognitiv rehabilitering.

Metakognitiv träning påverkar dock inte minne och koncentrationsförmåga som kognitivrehabilitering förbättrar.

Från Schizophreniaforum.org.