Lycka

En amerikansk studie på 72 personer visade att 37 % av de med schizofreni var lyckliga alltid eller mestadels.

Lyckan kopplades till positiva psykologiska och sociala saker, som återhämtningsförmåga, optimism och mindre upplevd stress.

Forskarna tror att sådana saker går att förbättra med beteendeförändringar och mindfulness, så att fler kan bli lyckliga.

15 % rapporterade att de aldrig eller sällan var lyckliga.

Läs mer hos UC SanDiego.