Svårigheter att somna in eller vakna upp tidigt och dagtrötthet drabbar 80 % med schizofreni och finns före insjuknandet, vid återfall och vid positiva symptom.

Den optimala behandlingen av sömnproblem vid schizofreni är okänd.

En utvärdering av kliniska studier kom fram till att paliperidon, melantonin och eszopiklon (en variant av zoplikon) hade starkast bevis för effekt.

Sömnbesvär är ingen biprodukt till schizofrenin utan en sjukdom i sig och sömnstörningar kan vara av många olika slag,

Tre bra frågor att ställa:

  • Har du svårt att somna in?
  • Vaknar du mitt i natten och kippar efter luft?
  • Känner du dig trött eller utmattad efter uppvaknandet?

Vid behandling av sömnbesvär kan antipsykotika vara en trolig behandling för många.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.