Psykiska symtom och mardrömmar identifierades som unika sömnstörningar hos personer med schizofreni och dålig ekonomi  visade sig också påverka deras sömn.

Sovkvaliteten hos personer med schizofreni tenderar att vara dålig, vilket identifieras av testet PSQI, även om de kan ha en positiv uppfattning om deras sömnkvalitet.

De flesta tycktes föredra att ta sömnmedel för att ta itu med sina sömnproblem, vilket kan bero på begränsad kunskap om alternativ. 

Sjukvårdspersonal bör få utbildning i icke-farmakologiska tillvägagångssätt för att stödja sina patienters problem med sömnen.

Läs mer hos BMC Psychiatry.